TOIMINTASUUNNITELMA

Palvelun kuvaus

Hieronta-alan yksikkö, nimeltään Hieronta Soror tmi, sijaitsee osoitteessa Siurilankatu 28, Forssa. Palveluyksikössä tarjotaan klassista ja mobilisoivaa hierontaa.

Kohderyhmä

Palveluyksikkö tarjoaa palveluitaan laajalle asiakaskunnalle, lähinnä aikuisväestölle.

Toiminnan sisältö ja laajuus

Palveluyksikkö toimii sopimukseen pohjautuen, eli ajanvarauksien puitteissa. Asiakkaille tarjotaan monipuolisia hoitomuotoja, kuten klassista hierontaa, tarvittaessa kalvostoon kohdistuvaa hoitoa kalvoraudoilla sekä imukupeilla. Mahdollisuus myös kinesioteippaukseen. Hierontapalveluja tarjotaan pienimuotoisesti kotikäynteinä asiakkaiden omassa ympäristössään.

Alihankkijat

Mahdollisesti tulossa tiloihin toinen hieroja, joka palvelee pääasiassa viikonloppuisin.

Henkilöstösuunnitelma

Palveluyksikköön kuuluu yksi koulutettu hieroja, joka työskentelee ympärivuotisesti ja jolla on alan koulutus ja tutkinto, sekä asianmukainen ammatillinen osaaminen.

Tilat ja laitteet

Palveluyksikkö koostuu yhdestä 10m²:n hoitotilasta, jossa sähköinen hierontapöytä ja tarvittavat välineet/kalusteet. Yhteinen odotustila on asiakkaiden käytössä, ja kaikkiin tiloihin, mukaan lukien WC-tilat, on esteetön pääsy.

Toimintasuunnitelma hyväksytty 12.2.2024.

Laatijana Susanne Vuorenmaa, Hieronta Soror.

OMAVALVONTASUUNNITELMA

Palvelun kuvaus

Hieronta-alan yksikkö, nimeltään Hieronta Soror tmi, sijaitsee osoitteessa Siurilankatu 28, Forssa. Palveluyksikössä tarjotaan klassista ja mobilisoivaa hierontaa.

Omavalvonnan tavoitteet

Omavalvonnan päätavoitteina ovat palvelun laadun varmistaminen ja asiakasturvallisuuden takaaminen.

Laadunvalvonta

Laadunvalvontaa harjoitetaan seuraamalla asiakastyytyväisyyttä ja hoitotuloksia.

Turvallisuus

Hieronta Sororilla on nimetty turvallisuusvastaava, joka vastaa muun muassa sähkölaitteiden tarkastuksista, ensisammutusvälineiden tarkastuksista ja saatavuudesta sekä poistumisteiden kunnosta. Itse tarkistan ja huolehdin päivittäin työvälineiden kunnosta, työtilojen siisteydestä ja poistumisteiden esteettömyydestä.

Henkilökunnan toiminta

Henkilöstöllä on EA1-tason ensiapukoulutus.

Potilastietojärjestelmä on manuaalinen ja kaikki asiakirjat säilytetään lukitussa kaapissa lakien ja asetusten mukaisesti. Jokaiselle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma ja käyntikirjaukset.

Seuranta ja arviointi

Lisäkoulutukset ja arvionnit aina tarpeen mukaan. Toiminnan kehittäminen perustuu jatkuvaan seurantaan ja arviointiin, mukaan lukien asiakaspalautteet ja sisäiset arvioinnit.

Omavalvontasuunnitelma on hyväksytty 12.2.2024.

Laatijana Susanne Vuorenmaa, Hieronta Soror.